6. celoslovenské sympózium SDS: Kam sa posúvame s technológiami v diabetológii na Slovensku?


Autoři: Viera Doničová
Působiště autorů: predsedníčka Slovenskej diabetológickej spoločnosti
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2024; 24(1): 78-79
Kategorie: Správy z odborných podujatí

 doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA | diabetolog@gmail.com | www.diabetolog.com
Doručené do redakcie | Received 23. 3. 2024

 

V dňoch 1.–2. 3. 2024 sa v Hoteli Tenis vo Zvolene uskutočnilo 6. celoslovenské sympózium Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) s témou Kam sa posúvame s technológiami v diabetológii na Slovensku?

Vzhľadom na rozsah a závažnosť problematiky podujatie sa konalo počas dvoch dní, ako sa to osvedčilo už minulý rok v Žiline.

Technológie v diabetológii sa stali jedným z hlavných faktorov, ktoré umožňujú úspešnú liečbu, ale aj prevenciu závažných komplikácií diabetes mellitus. Sú dôkazom rastúceho významu nášho odboru a potvrdením, že je potrebné, aby diabetológia na Slovensku zostala samostatným špecializačným odborom. Pod technológiami v diabetológii rozumieme predovšetkým senzorové technológie pre kontinuálny monitoring glykémie a technológie pre liečbu inzulínovými pumpami vrátane púmp s uzatvoreným okruhom. Avšak začínajú sa uskutočňovať transplantácie Langerhansových ostrovčekov a do diabetologických ambulancií si našli cestu aj prístroje pre diagnostiku diabetickej neuropatie a tiež automatické nemydriatické fundus kamery pre skríning diabetickej retinopatie s vyhodnocovaním obrazu pomocou artificiálnej inteligencie (AI).

Podujatie otvorila predsedníčka SDS doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, ktorá okrem iného zdôraznila, že zvládnuť prácu s technológiami si vyžaduje kontinuálne vzdelávanie, ale aj každodennú prax pri kontakte s diabetickým pacientom, ktorého pomocou nich diagnostikujeme a liečime. Preto Výbor SDS každý rok organizuje odborné sympózia venované technológiám v diabetológii. Účastníkom sympózia sa prihovoril aj doc. MUDr. Zbyňek Schroner, PhD., podpredseda SDS a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Vo svojej prednáške prezentoval aktuálnu situáciu s inzulínovými pumpami a senzormi na Slovensku.

Sympózia sa zúčastnili zástupcovia všetkých zdravotných poisťovní a MZ SR. Aj tento rok prišli prednášať pozvaní renomovaní zahraniční odborníci z Českej republiky a z Poľska – prof. Katarzyna Cyranka s prednáškou The impact of advanced hybrid closed loop systems on quality of life and psychological well-beeing in patients with type 1 diabetes. Bol zabezpečený simultánny preklad z angličtiny do slovenčiny. Vysokou pridanou hodnotou podujatia bola bohatá a intenzívna diskusia „u okrúhleho stola“ so zástupcami zdravotných poisťovní (ZP) a MZ SR. V rámci diskusie sa otvorili aktuálne otázky investícií do prevencie diabetických komplikácií, ktoré môžu priniesť nielen zlepšenie kvality života pacientov a oddialenie komplikácií diabetu, ale aj úspory pre zdravotné poisťovne.

Horúcou otázkou bola potreba navýšenia dostupnosti senzorových technológií pre pacientov s diabetes mellitus 1. typu. Zo strany SDS, ako aj členov kategorizačnej komisie bolo už navrhované navýšenie úhrady senzorov, v ktorej v EÚ výrazne zaostávame za Poľskom, Maďarskom aj Rumunskom. Zástupcovia poisťovní diskutovali súčasnú situáciu a možnosti, ktoré majú.

Účastníci sa dozvedeli dôležité informácie od zástupcov ZP, ako môžu bodovať nové výkony, aké sú plánované zmeny, ktoré súvisia s ich výkonom ambulantnej starostlivosti o pacientov.

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky, navrhol, že na pôde MZ SR vytvorí podmienky na spoločné stretnutie zástupcov SDS a poisťovní s cieľom racionalizovať, harmonizovať spoluprácu z oboch strán – zo strany odborníkov ako aj platcov. Tento návrh všetci zúčastnení privítali.

Súčasťou konferencie boli aj praktické workshopy, na ktorých si účastníci mohli prakticky vyskúšať prácu s inzulínovými pumpami aj s najnovšími senzorovými technológiami. Na záver niektorí vylosovaní účastníci v tombole získali hodnotné publikácie a aj senzorové vzorky.

Sympózium bolo zaradené do kalendára vzdelávacích podujatí CME a všetkým účastníkom boli pridelené kredity. Certifikát o účasti bude potrebný k akreditovaniu pracovísk pre úhradu senzorových a pumpových výkonov zo strany ZP.

Na záver sa predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti poďakovala všetkým účastníkom, zástupcom poisťovní a MZ SR ako aj sponzorom. Vyzdvihla význam a prínos podujatia. Vyjadrila presvedčenie, že organizovaním sympózií venovaných technológiám v diabetológii ako každoročného pravidelného podujatia SDS sa podarí dobehnúť zaostávanie SR voči okolitým krajinám a najmä voči ČR, kde nás v rozsahu používania technológii v diabetológii významne predbehli. Uvítala návrh zástupcu MZ SR, aby sa pravidelne organizovali okrúhle stoly za účasti zástupcov SDS, ZP a MZ SR s cieľom vytvoriť podmienky pre zníženie nákladov na liečbu komplikácií diabetu (diabetická noha a slepota spôsobená diabetom) vďaka ich prevencii pomocou širšieho využívania technológií a nových diagnostických a terapeutických postupov.


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 1

2024 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se