Editorial


Vyšlo v časopise: Diab Obez 2024; 24(1): 3
Kategorie: Editorial

Vážení kolegovia, milí priatelia,

diabetológia nezaostáva za inými odbormi vnútorného lekárstva a kráča vpred míľovými krokmi. Tak ako v iných špecializáciách, aj súčasťou diabetológie sa stali technológie, ktoré sú posledné roky nositeľmi pokroku vo všetkých medicínskych odboroch. Zopár hlasov skeptikov z obdobia ich zavádzania utíchlo a my ostatní sme sa im naučili dôverovať tak isto, ako im veríme v autách, lietadlách či pri internetbankingu. Podmienkou každej technologickej inovácie v medicíne je v prvom rade bezpečnosť. Technológie v diabetológii sú toho príkladom, ich špecifikom je, že pre pacienta pracujú a sú aktívne bez prestávky, teda 24 hodín 7 dní v týždni. Najväčšiu skupinu pacientov, ktorí ich využívajú, sú diabetici 1. typu. Možno si spomínate na situáciu pred niekoľkými rokmi, kedy sa začala úhrada kontinuálneho monitoringu glykémií a intenzívnejšie využitie týchto systémov prinieslo do životov mnohých pacientov nový rozmer. Dovtedy si tento typ technológie pacienti financovali sami, čo bolo pre drvivú väčšinu nedostupné. Po zavedení úhrady pacienti dosahovali lepšie výsledky a poznávali svoje ochorenie. Na základe tohto poznania dokázali reagovať na situácie spojené s diabetom pohotovejšie a správnejšie. Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré kladie na pacienta vysoké nároky v zmysle dodržiavania režimových opatrení, ale aj potreby manažovať svoje bežné potreby ako napríklad príjem stravy, šport, alebo mimoriadne situácie spojené so samotným ochorením. Vzhľadom na náročnosť doby je každé odľahčenie v rozhodovaní a reakciách vďaka technologickým pomôckam, ako sú inzulínové pumpy a systém kontinuálneho monitoringu, pre týchto pacientov darom. Darom, vďaka ktorému sa pacienti môžu viac venovať rodine, práci a sami sebe bez toho, aby sa to negatívne odzrkadlilo na ich živote. Technológie však kladú nároky aj na nás lekárov. Vyžadujú neustále vzdelávanie a dlhší čas, ktorý pacient vyžaduje pri kontrolnom vyšetrení. Dôkazom bol aj ďalší ročník vzdelávacej akcie zameranej na technológie v diabetológii, ktorý sa uskutočnil začiatkom marca 2024 vo Zvolene pod záštitou Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS). Okrem kvalitných prednášok sa uskutočnil okrúhly stôl so zástupcom MZ SR ako i so zástupcami jednotlivých zdravotných poisťovní. Témou bol úhradový systém technológií v diabetológii. Efektívne a perspektívne využívanie prostriedkov je podmienkou férovej spolupráce medzi zúčastnenými a následnou spokojnosťou pacienta. Vyššie náklady na financovanie väčšieho objemu technológií z hľadiska počtu pomôcok ako i úhrad vyšetrení spojených s technológiami sú vkladom pre úspory v neskoršom období v kontexte nižšieho počtu komplikácií diabetu ako aj nižšieho počtu hospitalizácií. Mnohé orgánové komplikácie diabetu invalidizujú pacientov v produktívnom veku, čo tiež nie je z ekonomického hľadiska zanedbateľné. Potenciál technológií je aj v ich frekvencii využívania, efekt vidíme, ak sú systémy aktívne a využívajú sa. SDS vyvíja snahu a aktivity, aby sa situácia optimalizovala. A čo je to optimum? Možnosť moderne liečiť a využiť potenciál modernej liečby cielene u rôznych skupín pacientov, ktorí z nej budú profitovať. Mať primeranú úhradu za vykonanú prácu, aby ďalej išlo o kvalitu, aby kvalita nebola nahrádzaná kvantitou. Rozširovať portfólio výkonov a spektrum vyšetrení, aby bola diabetológia naďalej rozvíjajúcim sa odborom, ktorý je zaujímavý aj pre novú generáciu mladých lekárov a prináša spokojnosť v profesijnom živote. Súčinne konať, komunikovať a snažiť sa zlepšovať seba i podmienky je cesta k spoločnému cieľu. Držme si palce!

 

Prajem Vám krásnu jar, zdravie a odvahu ísť za svojimi cieľmi!

MUDr. Miriam Avramovová


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 1

2024 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se