Naša odborná spoločnosť a jej časopis v roku 2019


Vyšlo v časopise: Diab Obez 2019; 19(37): 3
Kategorie: Editorial

Vážení členovia našej spoločnosti, milí čitatelia,

vlani slávila naša odborná spoločnosť Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS) významné jubileum 50 rokov od svojho ustanovenia. Za jej ustanovenie vďačíme profesorovi Rudolfovi Korecovi, ktorého prínos pre slovenskú diabetológiu si každoročne pripomíname konferenciou na jeho počesť.

Vlaňajšok bol pre spoločnosť aj volebným rokom. Výsledky volieb priniesli zmeny v zložení výboru, o ktorých vás informujeme v rubrike „informácie zo Slovenskej diabetologickej spoločnosti“.

Aj náš časopis Diabetes a obezita, tlačový orgán Slovenskej diabetologickej spoločnosti, sa v svojom 19. ročníku (od roku 2000) trocha mení. Bude mať novú redakčnú radu, nového vydavateľa a nový výzor, alebo ako sa teraz módne hovorí dizajn. Dúfame, že sa vám bude páčiť.

Je to okamih, v ktorom sa sluší čo najsrdečnejšie menom nového výboru aj menom všetkých členov a čitateľov poďakovať jeho zakladateľovi a dlhoročnému predsedovi redakčnej rady prof. MUDr. Mariánovi Mokáňovi, DrSc., FRCP Edin, ako aj redakčnej rade, ktorá pod jeho vedením úspešne pôsobila do novembra 2018.

V decembri 2018 vystriedal na mieste vedúceho redaktora prof. M. Mokáňa doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., a zmenilo sa aj zloženie redakčnej rady časopisu, ktorými sa stali (v abecednom poradí): doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc., prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc., MUDr. Vladimír Uličiansky a doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Novým nakladateľstvom pre časopis bude spoločnosť Facta Medica, ktorá sa zameriava na vydávanie lekárskej a zdravotníckej literatúry.

Keďže jednou z dôležitých úloh SDS je podpora vedy a výskumu, našim cieľom je, aby časopis poskytoval kvalitné informácie o všetkom, čo je nové v oblasti nášho odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Preto budeme tiež podporovať publikovanie prác mladých vedeckých a klinických pracovníkov.

Priestor chceme dať aj praktickým diabetológom, ktorí majú kľúčový význam v starostlivosti o našich pacientov, hlavne vo forme publikovania ich zaujímavých kazuistík.

V súčasnosti je diabetológia jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov vnútorného lekárstva. V máloktorom inom odbore bolo za posledných pár rokov vyvinutých toľko liekov, ktoré boli registrované na klinické použitie alebo sú v záverečných fázach klinického testovania s reálnou perspektívou, že budú v dohľadnom čase dostupné v klinickej praxi, práve ako je to v diabetológii. Veľmi obdobná situácia je v lipidológii, obezitológii, ale aj zriedkavých metabolických ochoreniach. Preto otázka farmakoterapie bude mať v časopise svoje nezastupiteľné miesto. Budeme pravidelne informovať o všetkom, čo je nové, predovšetkým o výsledkoch nových, pre klinickú prax dôležitých klinických štúdií.

Veľký rozvoj dnes v diabetológii zaznamenávajú nové technológie, a preto má byť táto problematika neoddeliteľnou súčasťou obsahu časopisu.

V období, ktoré je charakterizované požiadavkami „okamžitých odpovedí na všetko“, sa určite stretnú so zá­ujmom čitateľa práce s psychologickou, sociálnou a etickou tematikou.

Nebudú chýbať ani recenzie zaujímavých publikácií z nášho odboru, informácie o činnosti a aktivitách SDS a o pripravovaných odborných podujatiach.

Veríme, že časopis bude hodnotným zdrojom poznatkov a informácií a vopred ďakujeme za vaše podnety, ktoré nám pomôžu robiť časopis Diabetes a obezita zaujímavým.

Za vašu Slovenskú diabetologickú spoločnosť s úctou

doc. MUDr. Zbynek Schroner PhD.

podpredseda SDS a vedúci redaktor časopisu Diabetes a obezita

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.

predsedníčka SDS

a členka redakčnej rady časopisu Diabetes a obezita

V Košiciach a v Bratislave, 29. mája 2019Štítky
Diabetologie Obezitologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se