Editorial


Vyšlo v časopise: Diab Obez 2019; 19(38): 71
Kategorie: Editorial

Vážení členovia našej spoločnosti, milí čitatelia,


prevalencia diabetu nielen v Európe, ale aj na celom svete veľmi rýchlo narastá a v súčasnosti sa stáva pandémiou. Podľa odhadov International Diabetes Federation (IDF) bude mať diabetes mellitus v roku 2030 až miliarda obyvateľov zemegule. Na Valnom zhromaždení OSN 20. 11. 2006 bol diabetes (spolu s infekčnými chorobami ako HIV/AIDS, tuberkulóza a malária) ako neinfekčná choroba zaradený medzi ochorenia, ktoré najviac ohrozujú svetové zdravie. Nárast počtu ľudí s diabetom na Slovensku si vyžadoval už po II. svetovej vojne zabezpečiť riadnu starostlivosť o nich. Už v 50. rokoch minulého storočia sa vo väčších mestách začína ambulantná starostlivosť o pacientov s diabetom. Nahromadené problémy na celom Slovensku viedli k vytvoreniu samostatnej diabetologickej spoločnosti. Z iniciatívy prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc., podpredsedu Československej diabetologickej spoločnosti, prednostu a zakladateľa Ústavu patologickej fyziológie na LF v Košiciach, bola v roku 1968 založená Slovenská diabetologická spoločnosť (SDS), ktorej cieľom bolo zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti, priniesť vedecké poznatky na Slovensko a zaviesť ich do praxe, rozšíriť sieť diabetologických ambulancií a zlepšiť edukáciu diabetikov. Prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc., sa stal prvým predsedom SDS a neskoršie čestným predsedom SDS. Prof. Korec bol zakladateľom experimentálnej diabetológie v Československu. V roku 1975 vyliečil ako prvý v Európe dvoch diabetických potkanov intraportálne podanou hepatálnou transplantáciou intrafamiliárnych izolovaných Langerhansových ostrovčekov a v rokoch 1976 až 1983 vyliečil 72 z 256 diabetických potkanov renálne subkapsulárnymi transplantáciami neonatálnych pankreasov na tretinu ich života so zabránením diabetických komplikácií, návratom k plodnosti a s dosiahnutím normálneho potomstva bez diabetu. Ako prvý dokázal, že opakované transplantácie sú možné a sú úspešné za predpokladu kompatibility darcu alebo intenzívnej imunosupresie.

European Association for the Study of Diabetes (EASD) a IDF ocenili zásluhy profesora Rudolfa Koreca udelením čestného členstva ako prvému vedcovi z postkomunistických štátov. Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) medzi prvými uviedla profesora Koreca do Dvorany slávy a každoročne udeľuje na návrh Slovenskej diabetologickej spoločnosti Cenu predsedníctva SLS.

Slovenská lekárska spoločnosť, SDS a Nadácia prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc., organizujú každoročne vedeckú konferenciu venovanú pamiatke prof. Koreca na Zámku v Topoľčiankach. Prof. Korec je pochovaný v rodinnej hrobke v Zlatých Moravciach. Zámok Topoľčianky mal rád, tu trávil prázdniny štúdiom v bohatej knižnici zámku. Program vedeckej konferencie je venovaný biochémii, patologickej fyziológii a diabetológii – trom vedeckým odborom, v ktorých prof. Korec pracoval. Prof. Korec bol aj spoluzakladateľom Luhačovických diabetologických dní, a preto sú každoročne pozývaní na toto podujatie aj prednášatelia z Čiech. V tomto roku sa uskutočnil už 15. ročník tohoto podujatia. Vedecký program bol vysoko hodnotený odborníkmi z rôznych odborov. Redakčná rada časopisu Diabetes a obezita vyhovela žiadosti odborníkov o publikovanie prednášok z 15. vedeckej konferencie. Preto Vám v tomto čísle prinášame tri prednášky, ktoré na tomto podujatí odzneli. Dúfam, že vás ich čítanie v tomto čísle Diabetes a obezita obohatí a teším sa na stretnutie s Vami budúci rok v piatok 24. apríla 2020 už na 16. vedeckej konferencii na Zámku v Topoľčiankách.

Trenčín, november 2019

MUDr. Marta Korecová,

metabolické centrum s.r.o., Trenčín

korecova.dia@rkorec.sk


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 38

2019 Číslo 38

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se