Správa zo sympózia o technológiách v diabetológii na Slovensku


Autoři: Viera Doničová
Působiště autorů: Interná a diabetologická ambulancia, Košice
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2021; 21(42): 102
Kategorie: Správy z odborných podujatí

Dňa 18. septembra 2021 sa konalo predkongresové sympózium zamerané na využitie nových technológií v diabetológii na Slovensku. Sympózium bolo garantované Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a bolo venované diabetológom, pediatrickým endokrinológom a internistom.

Sympózium obsahovou náplňou nadväzovalo na predchádzajúce dve technologické sympózia organizované SDS a venovalo sa špecifickým, ale v praxi veľmi potrebným témam.

Sympózium otvorila doc. Viera Doničová. Predsedníčka SDS doc. K. Rašlová v svojom príhovore zdôraznila význam a potrebu využívania technológií v diabetológii a ich rozšírení, ako aj význame pre kvalitu života našich pacientov. Hlavný odborník pre odbor diabetológia doc. Z. Schroner informoval o vzdelávaní v oblasti technológií organizovaného v spolupráci s SDS ako aj o plánovaných ďalších vzdelávacích podujatiach.

Z odborných tém veľmi praktickou bola téma bólusových inzulínových dávok (predniesol MUDr. M. Paľko). V rámci rozvoja moderných technológií hybridných systémov ako aj precíznej personálnej medicíny sa téme bólusového kalkulátora dávok inzulínu venovali doc. I. Dravecká a doc. M. Kuricová v odbore pediatrickej diabetológie. Obohatením podujatia bol odborný príspevok českého hosťa MUDr. J. Šoupala, ktorý publikum oboznámil s postupmi pri prevedení pacientov na hybridnú slučku pri liečbe inzulínovými pumpami.

Doc. V. Doničová predniesla najnovšie výsledky a dáta z klinickej praxe s využitím intermitentného skenovania glukózy, tzv. flash glucose monitoring, ktorý by mal byť dostupný v blízkej budúcnosti aj na Slovensku.

V poslednej sekcii sympózia sa o svoje praktické skúsenosti podelili kolegovia v kazuistikách dokladujúcich využitie základných dostupných technológií (MUDr. Podoláková, MUDr. Plášil, MUDr. Macko).

Podujatia sa zúčastnili aj hostia z poisťovní, ktorí mali možnosť bližšie sa zoznámiť s pracou lekára s technológiami v praxi. Súčasne sa vytvorili podmienky pre vyjasnenie niektorých praktických aspektov uznávania výkonov cestou zdravotného poistenia.

Podujatie uzavrel odborný garant sympózia doc. V. Doničová. Poďakovala všetkým účastníkom podujatia, prednášajúcim ako aj organizátorom za ich úsilie zorganizovať úspešné a prínosné odborné podujatie, ktorého sa zúčastnilo 86 lekárov.

Zúčastnení dostali certifikát, ktorý v rámci vzdelávania SDS umožňuje požiadať zdravotné poisťovne o zahrnutie týchto výkonov do zmlúv.

Veríme, že tradícia vzdelávania v nových technológiách v rámci SDS bude pokračovať a bude prispievať k odbornému rastu a získaniu cenných skúseností členov SDS.

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA

diabetolog@gmail.com

www.diabetolog.com

Doručené do redakcie | Received 18. 10. 2021


Štítky
Diabetologie Obezitologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se