Diabetes a obezita - Číslo 44/2022

Editorial

67
Príhovor novej predsedníčky Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Informácie zo Slovenskej diabetologickej spoločnosti

70
Informácia o novom zložení výboru SDS pre funkčné obdobie 2022–2026

Prehľadové práce

74
Sitagliptín a jeho dnešné postavenie v manažmente pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Vladimír Uličiansky

85
Vysokocitlivý troponín zlepšuje rizikovú stratifikáciu u kardiovaskulárneho ochorenia

Ján Murín

91
Nové terapeutické indikácie inhibítorov SGLT2

Zbynek Schroner

95
Efekt intenzívnej zmeny životného štýlu u pacientov s obezitou (aj extrémnou) na kardiometabolické parametre

Adela Penesová, Jana Babjaková, Viktor Bielik, Žofia Rádiková, Libuša Kubáňová


Kazuistiky

103
Praktické skúsenosti s empagliflozínom vo svetle nových možností: kazuistiky

Iveta Marková, Lenka Godál, Eva Horská, Zbynek Schroner


Klinické studie

109
Skríning MAFLD v reálnej praxi na Slovensku: štúdia SIRIUS

Mária Szántová, Tomáš Koller, Marek Rác, Svetlana Adamcová-Selčanová, Xénia Faktorová, Martina Jakabovičová, Zuzana Urkovičová, Viliam Mojto, Peter Jarčuška, Martin Janíčko, Ubomír Skladaný


Aktuality

125
Komplexný manažment diabetu a metabolického syndrómu – nové priority a výzvy z pohľadu farmaceutickej spoločnosti EGIS na Slovensku
129
Finerenón – nová možnosť zníženia rizika progresie renálneho a kardiovaskulárneho poškodenia u pacientov s chronickou chorobou obličiek a diabetes mellitus 2. typu

Viera Doničová


Správy z odborných podujatí

133
Jarná diabetologická konferencia: správa z odborného podujatia

Jozef Polko, Zbynek Schroner

138
Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2022

Martin Haluzík

142
Sumár z 58. výročného kongresu Európskej asociácie pre štúdium diabetu

Peter Novodvorský


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se