Jubilejné XXX. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou


Autoři: Vladimír Uličiansky
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2020; 20(40): 125-126
Kategorie: Správy z odborných podujatí

10.–12. 9. 2020, Štrbské Pleso

V dňoch 10.–12. septembra 2020 sa konali na Štrbskom Plese v hoteli Patria XXX. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. Z dôvodu pandémie COVID-19 bol termín kongresu presunutý z pôvodného termínu v máji. Kongres prebiehal podľa aktuálne platných protiepidemických opatrení.

Kongresy Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) majú dlhodobú tradíciu nielen v tom, že prinášajú najnovšie vedecké poznatky, ale tiež tým, že spájajú klinických, pedagogických a výskumných pracovníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Osobné stretnutia, pracovné i neformálnej diskusie rozširujú intelektuálny prínos týchto akcií.

V úvode kongresu predniesla Korecovu prednášku v rámci ceny Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti K. Rašlová (Bratislava) na tému Familiárna hypercholesterolémia – stála studnica nových poznatkov v medicíne. Rázusovu prednášku na tému Nové technológie v diabetológii mal tohto roku R. Plášil (Vrútky).

Hlavnými témami kongresu boli vek a diabetes mellitus, ako aj diabetes mellitus a onkologické ochorenia. Medzi pozvanými prednášateľmi boli svetoví odborníci, ktorí mali prednášky on-line: prof. B. Frier (Edinburg, Veľká Británia) – Ageing and hypoglyc­emia in diabetes, prof. A. Ceriello (Milano, Taliansko) – Glucose variability and diabetic complications, prof. A. Luczay (Budapest, Maďarsko) – 30 years in pediatric diabetes: how new technologies changed my mind. Prínosnú prednášku s validnými údajmi osobne prezentoval J. Brož (Praha, Česká republika) – Prevalencia diabetu a prediabetu vo vekovej skupine 25–64 v Českej republike a následne mal V. Uličiansky (Košice) prakticky zameranú tému Diabetes mellitus v zrelom veku – každodenná výzva pre diabetológa.

V onkologickom bloku Z. Pribulová (Košice) sa venovala najčastejším onkologickým ochoreniam z pohľadu onkológa, J. Murín (Bratislava) rozoberal otázku, či podporuje diabetes rozvoj onkologických ochorení a Z. Schroner (Košice) mal podrobný prehľad antidiabetík v kontexte onkologického rizika.

Problematiku diabetu a kardiovaskulárneho rizika v kontexte novších patofyziologických poznatkov spracoval P. Novodvorský (Sheffield – Veľká Británia, Trenčín), lipidom sa venovali K. Rašlová (Bratislava) a B. Vohnout (Bratislava).

Odborní partneri podujatia poskytli edukačné granty na satelitné sympózia, ktoré pritiahli veľký počet poslucháčov a mnohé väčšinou prebehli diskusným spôsobom so špičkovými odborníkmi. Tému intervencie analógmi GLP1 rozoberali P. Galajda (Martin), J. Škrha (Praha, Česká republika), A. Ilavská, P. Turčáni, P. Hlivák, B. Vohnout, R. Hatala (Bratislava), E. Martinka (Ľubochňa). Nové trendy v liečbe inzulínom a GLP1 priniesli P. Jackuliak (Bratislava), D. Skripová (Trebišov), D. Šošovec (Rožňava), najnovšie výstupy zo štúdií so SGLT2 mali E. Goncalvesová, A. Okša, K. Rašlová (Bratislava), E. Martinka (Ľubochňa), Z. Schroner (Košice). O inzulínoch, ktoré idú s dobou, informovali M. Haluzík (Praha, Česká republika), M. Merčiaková (Sabinov), P. Novodvorský (Sheffield/Trenčín).

Veľmi prínosný bol blok Českej diabetologickej spoločnosti – Aktuality v monitorování glukózy u diabetiků – J. Šoupal (Praha, Česká republika) a klasicky podnetná medicínsko-filozofická prednáška Možnosti antidiabetické léčby v r. 2020 – důvod ke skepsi či optimismu? – J. Škrha (Praha, Česká republika).

Samostatné bloky mali sekcie SDS: obezitologická sekcia – Ľ. Fábryová, B. Ukropcová (Bratislava), P. Holéczy (Ostrava, Česká republika), V. Kissová (Nitra), lipi­dologická sekcia D. Pella (Košice), B. Vohnout (Bratislava), I. Bugáňová, V. Bugáň (Žilina) a online M. Táborský (Olomouc/Praha, Česká republika) a sekcia praktických diabetológov – V. Hundža (Poprad), M. Mer­čiaková (Sabinov), J. Fábry (Bratislava). Priestor dostali aj mladí diabetológovia – T. Valkovičová, Ying Cai, M. Škopková (Bratislava, Brusel – Belgicko), Z. Kozelová, M. Kozárová, Šalamonová-Blichová, M. Brenišin (Košice). Prvýkrát bol aj samostatný blok enterálnej a parenterálnej výživy – O. Rácz, M. Paľko (Košice), V. Kissová (Nitra).

Bližšie bola rozobraná diétna liečba diabetu M. Kozárová (Košice), ako aj NFI protokol (Natural Food Interaction) – R. Plášil (Vrútky), J. Lejavová (Liptovský Mikuláš), E. Martinka (Ľubochňa), D. Hickman (Londýn, Veľká Británia).

V rámci komplexného pohľadu na diabetes mellitus mali prednášky M. Ondrušová, A. Okša, K. Rašlová (Bratislava), I. Dravecká, Z. Schroner, V. Doničová (Košice).

Medzi nové výzvy v diagnostike a liečbe DM patrí diabetická makulopatia – M. Rehák (Lipsko, Nemecko), retinopatia – E. Doničová (Jena, Nemecko), diabetes exokrinného pankreasu – I. Dravecká (Košice).

Záujem poslucháčov vzbudili prednášky o hojení rán u pacientov s DM – A. Jirkovská (Praha, Česká republika), B. Bioulac (Freudenstad, Nemecko), N. Hassani (Courrendlin, Švajčiarsko), R. Bém, M. Dubská, J. Husáková (Praha, Česká republika) a tiež otázky genetiky, epidemiológie, diagnostiky a liečby DM – J. Hubáček (Praha, Česká republika), P. Novodvorský (Sheffield/Trenčín), S. Borecká (Bratislava), V. Uličiansky, M. Kozárová, V. Doničová (Košice), M. Čiljaková (Ľubochňa).

Nové poznatky priniesla aj posterová sekcia – L. Buková (Banská Bystrica), K. Lepejová, M. Gáborová, E. Frišman (Košice).

Moderným prínosom podujatia bolo predkongresové sympózium Rozšírenie technológií do diabetologickej praxe, ktorého koordinátorom a odborným garantom bola V. Doničová (Košice).

V rámci športovej akcie bol v piatok ráno beh alebo chôdza okolo Štrbského plesa pod názvom Poďme pacientom príkladom. Túto tradíciu podľa vzoru EASD pred rokmi založil Z. Schroner (Košice).

Na záver možno konštatovať, že jubilejné XXX. diabetologické dni mali veľmi dobrú odbornú a spoločenskú úroveň a splnili očakávania väčšiny účastníkov.

MUDr. Vladimír Uličiansky

vladouli@centrum.sk

Doručené do redakcie | Received 3. 10. 2020


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 40

2020 Číslo 40

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se