Spomienka na Borisa Krahulca


Vyšlo v časopise: Diab Obez 2020; 20(40): 74-75
Kategorie: Osobní zprávy

(*12. 7. 1954 – †16. 10. 2020)


V piatok 16. októbra 2020 nás opustil pán doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc. Pochádzal zo vzdelanej rodiny lekára a právničky. Narodil sa 12. 7. 1954 v Bratislave, ktorej ostal verný po celý svoj osobný aj profesný život. V Bratislave vychodil základnú školu, gymnázium a v rokoch 1973–1979 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK). Získal atestáciu 1. a 2. stupňa z interného lekárstva a atestáciu z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy. V roku 1990 dosiahol vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) a v roku 2002 sa habilitoval na Lekárskej fakulte UK.

Po absolvovaní štúdia začal pracovať na II. internej klinike LF UK ako mladší sekundárny lekár, neskôr ako starší sekundárny lekár a odborný asistent. V rokoch 1990–2016 zastával funkciu zástupcu prednostu (primár) kliniky. V roku 2008 sa stal vedúcim Katedry diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a v roku 2011 odborným garantom diabetologickej ambulancie Biomedicínskeho centra SAV taktiež v Bratislave. Bol odborným školiteľom siedmych doktorandov, niekoľko rokov členom štátnicovej komisie, členom komisií doktorandského štúdia a oponentom viacerých habilitačných a dizertačných prác. Taktiež dlhé roky pracoval ako krajský odborník pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy pre Bratislavský samosprávny kraj.

Bol členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), členom výboru SDS (1994–2002), zakladateľom a dlhoročným aktívnym predsedom Obezitologickej sekcie SDS (2002–2014), členom Internistickej, Angiologickej a Hypertenziologickej spoločnosti SLS, čestným členom Českej obezitologickej spoločnosti a od roku 2005 členom Európskej asociácie pre štúdium obezity (National Fellow EASO), členom EASD, členom Neurodiab (Diabetic neuropatia study group of EASD). Niekoľko rokov bol členom organizačného Föderation der Internationalen Donau-Symposia über Diabetes mellitus. Je zakladateľom Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou.

Popri svojej náročnej práci bol editorom, autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov a knižných publikácií, spoluautorom vedeckých prác v karentovaných časopisoch, autorom vyzvaných prednášok na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách (8 vyzvaných prednášok na medzinárodných konferenciách, 129 prednášok na medzinárodných konferenciách (75-krát ako prvý autor), 199 prednášok na domácich vedeckých konferenciách (134-krát ako prvý autor), spoluautor 10 knižných publikácií (4-krát hlavný editor), 4-krát spoluautor vedeckých prác v karentovaných časopisoch, 18 vedeckých a odborných prác v zahraničných časopisoch (8-krát ako prvý autor), 64 vedeckých a odborných prác v domácich časopisoch (40-krát ako prvý autor). Má viac ako 154 citácií v slovenskej aj zahraničnej literatúre. Najobľúbenejšími témami jeho práce bol diabetes mellitus a srdce, a hlavne diabetická autonómna neuropatia.

Je editorom knihy Manažment pacienta so syndrómom diabetickej nohy (VEDA, Bratislava 2013) a hlavným editorom a autorom kapitoly v monografii Klinická obezitológia (Facta Medica, Brno 2013), ktorá bola v júni 2014 ocenená Cenou spoločnosti Servier Slovensko spol. s.r.o. a cenou Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii biologické a lekárske vedy. Zúčastnil sa 17 veľkých klinických štúdií 3. fázy, pričom bol národným koordinátorom štúdií ADVANCE a TECOS.

Jeho práca bola ocenená bronzovou, striebornou a zlatou medailou SLS, čestným členstvom Obezitologickej sekcie SDS (2018), čestným členstvom SDS (2019) a Sečanského cenou Obezitologickej sekcie SDS (2015).

Docent Boris Krahulec svoje životné spomienky, medicínske a cestovné aktivity vyrozprával v pútavej knihe Po odložení fonendoskopu – paramedicínske pamäti slovenského lekára internistu-diabetológa na prelome tisícročí (2019). V knihe, ktorú venoval vnukom Matúšikovi, Olúšikovi a princezničke Viktorke, uvádza, že pamäť je úžasný fenomén v našom živote. Je to produkt nášho mozgu, ktorý vlastne odráža našu dušu. Premieta sa nám do bežného každodenného života, ale aj do snov. V epilógu hodnotí svoj život – boli činnosti, ktoré nemusel, ale chcel robiť, bez nich by bol jeho život ochudobnený. Prežil obdobie entuziazmu, euforické obdobie, cestovateľské obdobie, obdobie skepsy a nakoniec obdobie depresie s túžobným očakávaním dôchodku. Celkom v závere píše, že patrí veľká vďaka všetkým tým, ktorí lemovali jeho para­medicínsku cestu.

Pokračovanie jeho medicínskych a paramedicínskych aktivít nemilosrdne prerušila zákerná choroba.

S docentom Borisom Krahulcom odišiel jeden z veľkých predstaviteľov slovenskej i českej diabetológie a obezito­lógie. Boris bol človek, ktorý videl veci z nadhľadu, také ako naozaj sú, nemal ani najmenší problém ich správne a vecne pomenovať. Bola v ňom vždy tá správna zápalná zmes odvahy, humoru, skepticizmu a optimizmu. Dokázal pomôcť, povzbudiť, správne naladiť alebo situáciu celkom otočiť tak, aby spoločné úsilie viedlo správnym smerom. 

Cítime obrovský smútok a žiaľ, no zároveň vďačnosť, že sme mali česť poznať skvelého a noblesného človeka.

V našich srdciach zostáva večná spomienka na dobrého priateľa, spoľahlivého kolegu, ale predovšetkým dobrého človeka.

Česť jeho pamiatke!                 

                         


                         

za Slovenskú diabetologickú spoločnosť:

doc. MUDr.  Katarína Rašlová, PhD., predsedkyňa SDS, doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD., podpreseda SDS, doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., vedecká sekretárka SDS, a členovia výboru SDS MUDr. Vladimír Uličiansky, MUDr. Zuzana Némethyová, MUDr. Eva Tošerová a MUDr. Katarína Suchožová

a

za Obezitologickú sekciu SDS:

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., predsedkyňa Obezitologickej sekcie SDS, doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc., podpredseda OS SDS, doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., vedecký sekretár OS SDS, a členky výboru OS SDS MUDr. Viera Kissová, PhD., a doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 40

2020 Číslo 40

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se