Rozšírenie technológií do diabetologickej praxe


Autoři: Viera Doničová
Působiště autorů: HUMAN-CARE, s. r. o., Interná a diabetologická ambulancia Košice 1, Výučbové centrum LF UPJŠ Košice
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2020; 20(40): 124
Kategorie: Správy z odborných podujatí

9. 9. 2020, Štrbské Pleso

Dňa 9. 9. 2020 sa uskutočnilo sympózium organizované Slovenskou diabetologickou spoločnosťou (SDS) venované novším technológiám v diabetológii. Hlavnou myšlienkou bolo priniesť pre lekárov na sympóziu najnovšie informácie v oblasti senzorových technológií a tzv. smart inzulínových pumpových systémov. Technológie v diabetológii sú jednou z troch kľúčových oblastí, ktorým sa SDS venuje. V marci 2019 výbor SDS deklaroval Stanovisko výboru k implementácii novších technológií v diabetológii.

V súčasnosti je rozvoj a nárast využívania týchto technológií (najmä CGMS – Continuous Glucose Monitoring System) veľmi výrazný a stáva sa v niektorých okolitých krajinách ako napr. aj v Českej republike štandardom liečby diabetu 1. typu. Je ale veľkým prínosom v diagnostike a liečbe ktoréhokoľvek typu diabetu.

Odborný program zostával z prehľadných prednášok, podložených vlastnými skúsenosťami.

Doc. MUDr. V. Doničová uviedla sympózium svojou prednáškou Význam a klinický prínos CGMS v praxi diabetológa – ukážky výsledkov meraní z praxe (princíp senzorov, portfólio pacientov, využitia v rôznych situáciách). Ukázala napríklad, aké je dôležité zachytenie neželaných glykemických výkyvov aj pri gestačnom diabetes mellitus, ako sa dá prakticky využívať senzorová technológia pri rôznych bežných ale aj vytrvalostných športoch, maratóne, bojovom umení, alebo aj pri syndróme nepociťovania hypo­glykémií a nočných nepoznaných hypoglykémiách. Dokonca aj pacienti liečení perorálnymi preparátmi s hraničnou kompenzáciou diabetu môžu z kontinuálneho monitorovania glukózy profitovať a dosiahnuť vynikajúce výsledky. Doc. V. Doničová poskytla prierez vývojom technológií a jeho históriou na Slovensku.

Novinkám v CGMS a ich prínosu v liečbe diabetes mellitus sa venovala v svojej prezentácii doc. MUDr. I. Dravecká, PhD.

Na sympóziu sa zúčastnili aj kolegovia z Českej republiky prof. MUDr. Z. Šumník s témou Uzavřená smyčka: Bude vůbec někdy? MUDr. J. Šoupal obohatil program témou Novum v CGMS, Guidelines CGMS, rozbor a vyhodnocení modelového záznamu CGMS.

Pediatrickú časť doplnila svojou prezentáciou doc. MUDr. M. Čiljaková.

Dôležitou časťou podujatia boli 3 workshopy zamerané na praktické postupy a využitie týchto technológií. Na workshopoch boli ukázané praktické postupy ako použiť dostupné senzorové technológie, prípadne prepojené s inzulínovými pumpami v praxi. Na Slovensku zatiaľ nemáme dostupný systém okamžitého monitorovania glukózy, tzv. flash glucose monitoring, alebo tzv. intermitent scanning, ktorý pre jeho pohodlnosť nevyžadujúcu kalibráciu pacienti obľubujú a kupujú si ho v zahraničí. V súvislosti s významom a prínosom technológií s výrazným znížením komplikácií diabetu ale aj poklesom nákladov na ich liečbu by bolo žiadúce, aby sa aj na Slovensku vytvorili podmienky pre širšie uplatnenie a dostupnosť senzorových technológií pri liečbe diabetu.

Počas sympózia a obzvlášť po praktickej časti work­shopov sa rozprúdila bohatá diskusia týkajúca sa otázok dostupnosti, úhrady zo zdravotného poistenia na Slovensku ako aj potreby našich pacientov. Zástupcovia poisťovní sa vyjadrili za potrebu rozšírenia technológií do diabetickej praxe a vôľu jednať so SDS ohľadom navrhovaného rozšírenia indikačných kritérií. Na sympóziu sa zúčastnilo 58 lekárov. Vytvorilo sa živé prostredie na výmenu skúseností a komunikáciu medzi lekármi. SDS by mala pokračovať v tradícii vzdelávacích podujatí v oblasti technológií, aby jeho členovia mali možnosť získavať novšie informácie.

doc. MUDr. Viera Doničová PhD., MBA

diabetolog@gmail.com

www.diabetolog.com

Doručené do redakcie | Received 12. 10. 2020


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 40

2020 Číslo 40

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se