5. celoslovenské sympózium SDS: Ako sa nám darí s technológiami v diabetológii na Slovensku a čo nové očakávame do budúcnosti?


Autoři: Viera Doničová
Působiště autorů: Interná a diabetologická ambulancia, Košice
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2023; 23(45): 77
Kategorie: Správy z odborných podujatí

V dňoch 3.–4. marca 2023 sa v hoteli Holiday Inn v Žiline uskutočnilo 5. celoslovenské sympózium SDS s názvom Ako sa nám darí s technológiami v diabetológii na Slovensku a čo nové očakávame do budúcnosti?

Podujatie sa historicky prvýkrát realizovalo počas dvoch dní. Význam technológií stúpa a s technológiami dokážeme víťaziť v živote, ale aj pri liečbe pacientov. Technológie hýbu diabetológiou ako odborom a stávajú sa jej neoddeliteľnou časťou a jedným z hlavných pilierov. Pod technológiami v diabetológii rozumieme predovšetkým senzorové technológie a terapiu inzulínovými pumpami. Ale technológie pribúdajú. Sú to napr. aj technológie na vyšetrovanie a liečbu diabetickej retinopatie, technológie na skríning diabetickej retinopatie. Podujatie otvorila predsedníčka SDS doc. Viera Doničová. Doc. Z. Schroner oboznámil účastníkov s aktuálnou situáciou s inzulínovými pumpami na Slovensku a s akreditáciami pracovísk.

V úvode podujatia odzneli prednášky zahraničných kolegov prof. M. Prázného a MUDr. J. Šoupala z Českej republiky. Ich prednášky boli venované dôležitým a praktickým skúsenostiam z liečby hybridnými inzulínovými pumpami. Pozvaným prednášajúcim hosťom bola aj prof. Agnieszka Szadkowska z Lekárskej fakulty z Lodže z Poľska, ktorá oboznámila účastníkov s odbornými odporúčaniami v technológiách, v základných postupoch a využívaní technológií u pacientov s diabetom 1. typu.

Ďalšie prednášky boli venované technológii (MUDr. O. Bobeľová) a výsledkom a využívaniu Free Style Libre na Slovensku (MUDr. V. Doničová, MUDr. E. Žákovičová).

Veľmi užitočná bola diskusia so zástupcami poisťovne. Odzneli dôležité otázky, ktoré objasnili podmienky preskripcie zdravotných pomôcok a podávanie žiadostí o pokračovaní monitorácie senzormi po roku ich využívania.

Na záver odznela prednáška doc. J. Štefaničkovej (Banská Bystrica) venovaná diabetickej retinopatii a MUDr. P. Svrčeka o využití umelej inteligencie pri vyhodnocovaní očného pozadia.

Druhý deň sme si vypočuli prednášku dr. A. Ilavskej o nových výkonoch v diabetológii a dr. J. Lacku o možnostiach vyšetrovania diabetickej neuropatie na diabetologických ambulanciách.

Odzneli zaujímavé a poučné kazuistiky kolegov (M. Paľko, R. Plášil, M. Macko, M. Merčiaková, V. Doničová, A. Bukovská).

Záverom prebehli dva samostatné workshopy zamerané na technológie hybridných púmp (MUDr. O. Bobeľová, MUDr. M. Merčiaková) s praktickými ukážkami nastavovania jednotlivých systémov.

MUDr. R. Plášil v svojej prednáške oboznámil kolegov so základnými pravidlami indikácií a preskripcie senzorov.

Na záver sa predsedníčka Slovenskej diabetologickej spoločnosti poďakovala všetkým účastníkom, zástupcom poisťovní a sponzorom. Vyzdvihla význam a prínos podujatia a vyjadrila sa za ďalšiu organizáciu podujatia technológií ako ročného tradičného podujatia organizovaného SDS.

doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA 

diabetolog@gmail.com 

www.diabetolog.com

Doručené do redakcie | Received 23. 3. 2023


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 45

2023 Číslo 45

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se