World Diabetes Congress, Lisabon 2022


Autoři: Andrea Bukovská 1,2
Působiště autorů: Nemocničná lekáreň UN Martin 1;  Diabetologické edukačné centrum I. internej kliniky JLF UK a UN Martin 2
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2023; 23(45): 71-72
Kategorie: Správy z odborných podujatí

V dňoch 5.–8. 12. 2022 sa v hlavnom meste Portugalska uskutočnil už 27. World Diabetes Congress. Organizovala ho International Diabetes Federation (IDF) v priestoroch Centro de Congressos de Lisboa (CCL), ktoré boli síce veľké, ale pre potreby takéhoto medzinárodného podujatia len málo využité. Po kongresoch organizovaných pred pandémiou COVID-19 a virtuálnom kongrese v roku 2021 to preto bolo pre mnohých účastníkov nie práve príjemné prekvapenie.

Registrácia prebiehala individuálne na základe čiarového kódu, ktorý každý účastník dostal e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku. Kongresové materiály tvorili okrem menovky s čiarovým kódom a dvojrozmerným čiarovým QR-kódom iba Pocket Programme a Industry and Satellite Symposia Guide. Kongres bol hybridný, nakoľko bolo možné zúčastniť sa ho priamo v Lisabone alebo on-line prostredníctvom aplikácie. Bolo len na škodu, že účastnícky poplatok bol aj pre on-line účasť veľmi vysoký. Kongresu sa zúčastnilo viac ako 5 600 účastníkov zo 175 krajín, ktorí reprezentovali takmer všetky medicínske odbory, včítane edukátorov, epidemiológov, psychológov, študentov, vedcov, výskumníkov, ale aj diabetikov. A hoci počas otváracieho ceremoniálu bola sála plná účastníkov, príhovory organizátorov aj hostí inšpiratívne a zaujímavé, prítomným účastníkom veľmi chýbala akákoľvek prezentácia Lisabonu, Portugalska a Associacao Protectora dos Diabeticos de Portugal (APDP, Diabetes Portugal) ako najstaršej organizácie diabetikov na svete, ktorá bola založená už v roku 1926.

Príprava kongresu trvala takmer rok. Odborný program trval o jeden deň menej ako zvyčajne, ale 3 dni od 8:30 do 19:30 tvorili prednášky, rozbory prípadových štúdií, rozpravy, stretnutia expertov, ale aj posterové prednášky, prezentácie farmaceutických spoločností (iba 25 vystavovateľov) a rozsiahle plenárne, ale aj kuloárne diskusie. Súčasťou odborného a vedeckého programu bolo aj 13 sympózií. Prednášky v 8 paralelných sálach vytvorili spolu viac ako 130 hodín odborného a vedeckého programu v 9 blokoch: Basic and Translational Science, Clinical Therapeutic and Technology Research, Diabetic Complications and Comorbidities, Diabetes in Women, Education and Integrated Care, Epidemiology and Public Health, Health Services and Policy, Living with Diabetes a Special Sessions.

Počas tohto kongresu bolo on-line prezentovaných 1 084 posterových prednášok, z ktorých iba 288 bolo prezentovaných v bočnej sále kongresového centra 5-minútovou prezentáciou s diskusiou. Táto skutočnosť vyvolala medzi účastníkmi veľa kritiky, nakoľko posterové prednášky a diskusia pri posteroch tvoria nielen po obsahovej, ale aj grafickej stránke zaujímavú časť takýchto veľkých kongresov. Taktiež je veľká škoda, že IDF opäť nevytlačila abstrakty v papierovej podobe, ale dostupné boli iba v on-line aplikácii, čo mnohí účastníci, aj vzhľadom k mimoriadne vysokému účastníckemu poplatku oprávnene kritizovali.

Programovým výborom kongresu bol vybratý, zaradený do oficiálneho programu v bloku Living with Diabetes a prezentovaný poster s názvom „Diabetes Museum in the concept of diabetes education“ autorov PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH (Martin, SR) a Mgr. Vlastimil Milata (Petřvald, ČR). Poster zaujal účastníkov kongresu a zvýšil záujem nielen o múzeum diabetu a históriu vý voja liečby, ale aj o československé zdravotnícke pomôcky a lieky vyrábané v minulom storočí. Mnohých účastníkov prekvapila skutočnosť, že v Československu sa dlhé roky vyrábal inzulín, antidiabetiká, ihly, striekačky, striekačky so zatavenou ihlou, testovacie prúžky na stanovenie glukózy a ketónov v moči, testovacie prúžky na stanovenie glykémie, glukometre, ale aj inzulínové perá a inzulínové pumpy.

Samostatný program prebiehal v Global Village, kde boli počas celého kongresu prezentované aktivity 85 členských organizácií IDF, medzi ktorými nechýbal ani Zväz diabetikov Slovenska.

Ešte pred otvorením kongresu, 4. a 5. 12. 2022, sa uskutočnili výročné zasadnutia IDF. Slovenskú delegáciu s hlasom rozhodujúcim zastupovali doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. (SDS), MUDr. Nicolette Zavillová (ZDS), Mgr. Sabina Poláková (Diador) a dvaja pozorovatelia. 4. 12. 2022 sa uskutočnili výročné zasadnutia jednotlivých regiónov IDF, ako je Afrika (AFR), Európa (EUR), Juhovýchodná Ázia (SEA), Južná Amerika a Stredná Amerika (SACA), Severná Amerika a Karibik (NAC), Stredný Východ a Severná Afrika (MENA) a Západné Tichomorie (WP). Na zasadnutí IDF Europe boli rozoberané otázky fungovania IDF Europe, dôsledky pandémie COVID-19 a vojny na Ukrajine pre diabetikov v Európe, ale aj formy aktívnej a cielenej pomoci. Prezidentom IDF Europe sa na roky 2023–2024 stal prof. Nebojša Lalić zo Srbska. Na záver odchádzajúcej prezidentke IDF Europe Niti Pall z Veľkej Británie ako poďakovanie za prácu zaspievala Iryna Vlasenko z Ukrajiny spolu s účastníkmi špeciálnu pieseň Ó, Niti Blue.

5. 12. 2022 sa po 2 rokoch uskutočnilo výročné zasadnutie IDF World, na ktorom boli prerokované otázky týkajúce sa fungovania IDF ako celku a zvolené nové vedenie IDF. Funkciu prezidenta IDF v súlade so stanovami IDF prevzal na roky 2023–2024 prof. Akhtar Hussain z Nórska. Za elect-prezidenta IDF bol zvolený prof. Peter Schwarz z Nemecka.

Na základe rozhodnutia IDF sa v dňoch 4.–7. 12. 2023 uskutoční virtuálny IDF Congress Diabetes Complications and Diabetes in Crisis.

PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH 

andrea.bukovska@unm.sk 

www.unm.sk

Doručené do redakcie | Received 23. 3. 2023


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 45

2023 Číslo 45

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se