Zlepšenie adherencie k liečbe – metformín s predĺženým uvoľňovaním


Vyšlo v časopise: Diab Obez 2021; 21(41): 49-50
Kategorie: Aktuality

Podľa najnovšej konsenzuálnej správy EASD/ADA 2018 aj jej aktualizácie z roku 2019 týkajúcej sa manažmentu hyperglykémie u pacientov s diabetes mellitus (DM) 2. typu (DM2T) je metformín (ak nie sú prítomné jeho kontraindikácie alebo nežiaduce účinky) stále uvádzaný ako liek prvej voľby pri liečbe DM2T. Odporúčanie met­formínu ako úvodnej farmakologickej liečby pacientov s DM2T je založené na: dlhodobých klinických skúsenostiach, účinnosti a bezpečnosti, znášanlivosti, benefite pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení a nízkych finančných nákladoch [1,2].

Metformín je vo všeobecnosti dobre tolerovaný. Najčastejším nežiaducim účinkom, vyskytujúcim sa väčšinou hneď na začiatku liečby sú gastrointestinálne (GI) ťažkosti, ako sú nauzea, bolesti brucha a pocit plnosti, nafukovanie, vracanie, hnačka, nechutenstvo, kovová chuť v ústach. Tieto ťažkosti sa vyskytujú asi u 15–25 % pacientov, ktorí užívajú metformín s okamžitým uvoľňovaním. U väčšiny pacientov začíname s dávkou 500 mg alebo 850 mg, ktoré pacient užije s jedlom alebo po jedle. Pre racionálnu stratégiu liečby je potrebná adekvátna titrácia dávky metformínu a včasné začatie liečby. Postupné zvyšovanie dávky má význam z hľadiska zlepšenia GI-tolerancie [3]. Príčina GI-intolerancie u časti pacientov užívajúcich metformín s okamžitým uvoľňovaním nie je plne objasnená. Je známe, že gastrointestinálny trakt akumuluje metformín v oveľa väčšej koncentrácii ako ostatné tkanivá. Metformín tiež spomaľuje rýchlosť reabsorpcie žlčových kyselín v ileu, čo môže viesť k porušeniu osmotického statusu a zvýšenej črevnej bakteriálnej aktivite. Malabsorpcia žlčových kyselín môže viesť k zvýšeniu sekrécie GLP1. Ďalšou príčinou GI-neznášanlivosti môže byť aj metformínom stimulovaná intestinálna produkcia serotonínu. Uvoľnenie serotonínu v čreve môže viesť k následným vedľajším GI-účinkom [4,5].

Pre pacientov, ktorí napriek tomu netolerujú štandardný metformín IR s okamžitým uvoľňovaním (hlavne zo strany gastrointestinálneho traktu), je k dispozícii metformín XR (extended release) s predĺženým uvoľňovaním [5]. Prechod na túto formu metformínu rozširuje možnosti pokračovať v liečbe, môže viesť k zlepšeniu GI-znášanlivosti, k zvýšenej adherencii a celkovej spokojnosti s liečbou, ako ukázali výsledky viacerých observačných štúdií.

Observačná retrospektívna štúdia uskutočnená v Škótsku zistila vyššiu adherenciu k liečbe u pacientov užívajúcich metformín XR v porovnaní s pacientami, ktorí dostávali metformín IR (80 % vs 72 %). U pacientov ktorí mali zmenenú liečbu z metformín IR na XR formu došlo k zvýšeniu adherencie k liečbe (zo 62 % na 81 %) [6].

V inej observačnej štúdii bolo preukázané, že u 77 % pacientov, ktorí užívali metformín XR sa nevyskytli žiadne vedľajšie GI-účinky a 83 % pacientov preferovalo na konci štúdie túto formu metformínu [7].

Aj ďalšia štúdia, ktorá sa uskutočnila v Českej republike, potvrdila lepšiu GI-toleranciu metformínu XR oproti IR forme [8].

 doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

zbynek.schroner@gmail.com

Doručené do redakcie | Received 29. 3. 2021


Zdroje
  1. Davies MJ, D‘Alessio DA, Fradkin J et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia 2018; 61(12): 2461–2498. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00125–018–4729–5>.
  2. Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A et al. 2019 update to: Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2020; 43(2): 487–493. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.2337/dci19–0066>. Erratum in Erratum Diabetes Care 2020; 43(7): 1670. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.orh/10.2337/dc20-er07>.
  3. Schroner, Z, Uličianky V. Metformín – súčasné postavenie v liečbe diabetes mellitus 2. typu a diskutované otázky ohľadom jeho použitia. Via Pract 2015; 12(4): 152–156.
  4. McCreight LJ, Bailey CJ, Pearson JR. Metformin and gastrointestinal tract. Diabetologia 2016; 59(3),:426–435. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00125–015–3844–9>.
  5. Cubbedu LX, Bonisch H, Gothert M et al. Effects of metformin on intestinal 5-hydroxytryptamine (5-HT) release and on 5-HT 3 receptors. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 2000; 361(1): 85–91. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s002109900152>.
  6. Donelly LA, Morris AD, Pearson ER et al. Adherence in patients transferred from immediate release metformin to a sustained release formulation: a population-based study. Diabetes Obes Metab 2009; 11(4): 338–342. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1463–1326.2008.00973.x>.
  7. Levy J, Cobas RA, Gomes MB. Assessment of efficacy and tolerability of once-daily extended release metformin in patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetol Metab Syndr 2010; 2: 16–22. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1186/1758–5996–2-16>.
  8. Karen I, Svačina Š, Lžičarová B et al. Bezpečnostný profil XR formy metformínu v porovnání se standardní formou u pacientu s diabetes mellitus. 2. typu v ČR. Practicus 2013; 12(2): 18–24. Dostupné z WWW: <https://ceeor.com/storage/app/media/Publications/Research/Metforminy.pdf>.
Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 41

2021 Číslo 41

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se