7. slovenský deň obezity: v liečbe obezity každý zaváži!


Autoři: Ubomíra Fábryová 1,2,3
Působiště autorů: MetabolKLINIK s. r. o., Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, MED PED centrum, Bratislava 1;  Biomedicínske centrum Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava 2;  Inštitút prevencie a intervencie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 3
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2022; 22(43): 56-57
Kategorie: Správy z odborných podujatí

Pri príležitosti 7. ročníka Slovenského dňa obezity, ktorý je súčasťou Svetového dňa obezity, vyzýva Slovenská obezitologická asociácia (SOA) a Obezitologická sekcia SDS k zlepšeniu manažmentu obezity na Slovensku, ako aj k vnímaniu obezity ako ochorenia so závažnými dôsledkami. S podporou odbornej verejnosti, výskumných inštitúcií, inštitúcií zaoberajúcich sa verejným zdravím spoločnosti a s pacientskou organizáciou sa SOA usiluje zabrániť stigmatizácii obezity a vytvárať predpoklady pre komplexný multidisciplinárny manažment pacientov s obezitou.

Špecialisti na výskum, prevenciu a liečbu obezity definovali legislatívne, ekonomické, a administratívne a bariéry, ktoré na Slovensku bránia zlepšeniu komplexnej starostlivosti o pacienta s obezitou. Vytvorili odporúčania pre zavedenie konkrétnych krokov pre multidisciplinárny manažment obezity v praxi. Ďalšími cieľmi sú zavedenie systému kontinuálneho vzdelávania odborníkov v tejto oblasti a aplikácia odporúčaní do praxe.

Globálny problém

Obezita je jednou z najväčších výziev globálneho zdravia 21. storočia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, v ktorých obezita zabíja častejšie než nedostatok potravy. Nadhmotnosťou celosvetovo trpia asi 2 miliardy ľudí, predpokladá sa, že asi 800 miliónov má obezitu. Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí.

„Žijeme v spoločnosti, kde sú najlepšie dostupné lacné, vysoko-kalorické, nezdravé jedlá a súčasne nám náš životný štýl a spôsob práce neumožňuje dostatočnú pohybovú aktivitu, čo má za následok nadmerný prírastok hmotnosti. Obezita neprichádza len zavinením jednotlivca, na jej vzniku za významne podieľa aj prostredie a spoločnosť, ktorá ho vytvára. Preto je nevyhnutné, aby sa do riešenia obezity ako globálneho problému zapojila nielen odborná verejnosť, ale aj kľúčoví predstavitelia vlád, inštitúcie na ochranu a podporu verejného zdravia, producenti a distribútori potravín, ale aj bezprostredné okolie pacienta s obezitou“ hovorí prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, člen výkonnej rady Svetovej zdravotníckej organizácie.

Na Slovensku chýbajú dáta aj úhrady liečby zdravotnými poisťovňami

Pre plánovanie a rozvoj zdravotnej politiky, ale aj pre zlepšenie manažmentu pacienta s obezitou odborníci definovali bariéry a navrhujú tieto riešenia:

• povinnosť všeobecného lekára hlásiť na NCZI informácie o výskyte obezity u pacientov

• priradenie špecializovaných ambulancií k ambulanciám lekárov prvého kontaktu

• zmena pravidiel dispenzárnej starostlivosti o pacientov s obezitou

• úhrada/čiastočná úhrada farmakoterapie a kúpeľnej liečby

• úhrada výkonov bariatrickej/metabolickej chirurgie nad rámec objemu objednaných výkonov jednotlivých nemocníc

• vytvorenie registra pacientov s obezitou a registra pacientov po bariatrickej/metabolickej chirurgii

• vzdelávanie lekárov – na novú špecializáciu obezitológia, ktorá aktuálne na Slovensku chýba

• vzdelávanie odborníkov nelekárskych špecializácií (odborník na výživu, tréner, psychológ) pre multidisciplinárny manažment pacienta s obezitou

„Neustále upozorňujeme kľúčové inštitúcie na všetkých úrovniach, že pre zlepšenie komplexného manažmentu obezity od vyšetrenia, cez diagnostiku, diétne a režimové opatrenia, farmakoterapiu až po bariatricko/metabolickú chirurgiu, je nevyhnutná dlhodobá a kontinuálna podpora, a to aj zo strany finančných úhrad zdravotných poisťovní, aj zo strany Ministerstva zdravotníctva a vzdelávacích inštitúcií,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH, špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS.

Obezita z pohľadu pacienta

Pacienti s obezitou vyhľadávajú rôzne možnosti redukcie telesnej hmotnosti, okrem pohybu sú to rôzne diéty a výživové doplnky. Odborníci upozorňujú, že obezita je chronické ochorenie a pacient s touto diagnózou patrí do rúk lekára. „Okrem zmeny životosprávy, ktorá má signifikantnú úlohu, je potrebné vyhľadať špecialistu. Iba lekár môže komplexne posúdiť zdravotný stav a odporučiť adekvátny spôsob, ako nadobudnúť zdraviu prospešnú telesnú hmotnosť. V mnohých prípadoch je nevyhnutná farmakologická liečba, alebo aj chirurgický zákrok,“ hovorí doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., viceprezident SOA.

Nadhmotnosť a obezita ovplyvňujú telesné aj duševné zdravie a významne vplývajú na vznik pridružených ochorení. Pacient s obezitou však čelí nielen zdravotným problémom, ale aj stigmatizácii zo strany okolia. PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta (AOPP): „Obezita je jedným z ochorení, ktorým sa dá predísť, včas ich podchytiť, prípadne ich liečiť, a to vďaka odbornej pomoci tímu zloženého z odborníkov z rôznych medicínskych odborov. Veríme, že sa nám vďaka spájaniu síl pacientov a odborníkov podarí vybudovať silné pacientske hnutie so zameraním na podporu a poradenstvo pre pacientov trpiacich obezitou.“

Svitá na lepšie časy?

Lekári, všeobecní lekári pre dospelých, aj špecialisti majú k dispozícii viaceré možnosti farmakologickej liečby určenej na dlhodobý manažment telesnej hmotnosti u pacientov s nadhmotnosťou a obezitou. Podávané sú perorálne alebo subkutánne a ich mechanizmus účinku je založený na pôsobení v gastrointestinálnom trakte alebo v centrálnej nervovej sústave.

Novinkou sú antiobezitiká, ktoré fungujú na princípe telu vlastnej látky, ktorá sa podieľa na regulácii pocitu hladu, a tým aj prísunu kalórií. Ich užívaním dochádza k zníženiu energetického príjmu a následne ku poklesu telesnej hmotnosti. Na Slovensku by mali byť k dispozícii od mája 2022.

Na koho sa obrátiť?

Prvým kontaktom pre pacienta s obezitou sú všeobecní lekári pre dospelých, ktorí môžu nielen poskytnúť konzultáciu, predpísať liečbu, ale aj posunúť pacienta ku konkrétnemu špecialistovi. Odborníci avizujú aj vytvorenie mapy špecializovaných ambulancií a špeciálnej horúcej linky pomoci pacientom s obezitou. Na túto linku sa bude môcť čoskoro obrátiť o radu každý, kto neúspešne bojuje s nadhmotnosťou alebo obezitou.

Slovenský deň obezity

4. marec patrí každoročne Slovenskému dňu obezity, ktorý organizuje Slovenská obezitologická asociácia. V tomto roku má projekt záštitu Ministerstva zdravotníctva SR, Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Súčasťou Slovenského dňa obezity bude počas marca 2022 viacero aktivít zameraných najmä na vzdelávanie odbornej verejnosti, v spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Biomedicínskym centrom SAV a mnohými ďalšími partnermi.

On-line výzva: Odváž sa s nami!

Súčasťou Dňa obezity je aj on-line výzva, do ktorej sa môže zapojiť široká verejnosť.

Ak sa chcete podeliť o svoju skúsenosť s chudnutím, či pomôcť motivovať ďalších ľudí k cvičeniu, pohybu, zdravšej strave, alebo máte vo svojom okolí človeka, ktorý potrebuje odbornú pomoc v boji s obezitou, sledujte na sociálnych sieťach Facebook a Instagram hashtagy #slovenskydenobezity, #kazdyzavazi a #odvazssasnami.

„Pohybová aktivita je neoddeliteľnou súčasťou manažmentu obezity, a preto privítame Slovenský deň obezity on-line tréningom z Centra výskumu pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV https://www. facebook.com/bmcsav/videos. Sieť fitnescentier EfectFit pripravila pre záujemcov v rámci Dňa obezity deň otvorených dverí www.efectfit.sk„ hovorí prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., členka výboru SOA.

Beh ako podpora Ukrajine

Okrem toho sa SOA rozhodla podporiť nesúťažné charitatívne podujatie Míľa pre Ukrajinu. Pridajte sa teda spolu s nami k pohybu a symbolicky podporte Ukrajinu. V dnešnej situácii je naozaj dôležité ukázať, aký význam pre nás majú sloboda a demokracia a akú neskutočne významnú úlohu v ochrane týchto „samozřejmých“ súčastí nášho sveta hrá odhodlanie ukrajinského národa odolávať agresii.

Registračný link: https://www.sportsoft.cz/en/race/ overview/7168, ako svoj „klub“ môžete pri registrácii uviesť „Deň Obezity“.

Kontakt pre médiá:

Katarína Gudiaková 

gudiakova@snowball.sk 

+421 903 605 329

Doručené do redakcie 

Received 30. 3. 2022

doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH 

lfabryova@metabolklinik.sk


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 43

2022 Číslo 43

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se