Zbynek Schroner, Môžem sa opýtať, pán doktor? Najčastejšie otázky v ambulancii diabetológa


Autoři: Vladimír Uličiansky
Působiště autorů: Via medica, s. r. o., Košice
Vyšlo v časopise: Diab Obez 2022; 22(43): 58
Kategorie: Z odbornej literatúry

Facta Medica: Brno 2022. 148 strán. ISBN 978-80-88056-14-0


Pacient, ktorý vstupuje do kontaktu a interakcie s lekárom, potom čo prišiel k záveru, že vlastnými silami nestačí na ovplyvnenie nepriaznivých zmien svojho zdravotného stavu, hľadá niekoho, kto by ho prijal, vypočul, pochopil, porozumel mu a prípadne i poradil. Pacient má určitú sociálnu potrebu druhého človeka a túžbu obrátiť sa na niekoho o pomoc. Túto prosbu by bolo možné vyjadriť ako „hľadanie človeka“. I keď si lekár môže túto túžbu pacienta interpretovať ako žiadosť o stanovenie somatickej diagnózy a poskytnutie biomedicínskej liečby, predsa len rozsah prosby, s ktorou sa pacient obracia na lekára, je podstatne širší. Pacient očakáva, že v lekárovi nájde človeka, ktorý je ochotný ho vypočuť, že lekár vypočuje všetko, čo on má na srdci a čo mu chce povedať. Pacient očakáva nielen somatické vyšetrenie, stanovenie diagnózy a príslušnú liečbu, ale i emocionálnu a sociálnu oporu. V pozadí sociálnej opory je dôvera. Vzájomná dôvera – dôvera lekára k pacientovi a pacienta k lekárovi. Nielen dôvera, ale i prosociálny postoj – ochota lekára pomôcť pacientovi v celej šírke jeho osobných problémov.

Pacient je často v neistote ohľadom svojho zdravotného stavu. Má veľa nezodpovedaných otázok, ktoré ho trápia. Je zahltený množstvom informácií rôznej kvality, od tých najpravdivejších až po polopravdy či rôzne skreslené mýty o cukrovke. Pri rozhovore s pacientom je dôležité sa sústrediť na pacienta, dobre rozlišovať otvorené a zatvorené otázky, venovať pozornosť aj neverbálnym prejavom.

Pacient od návštevy lekára očakáva, že bude prijatý ako človek a nie len ako ďalší prípad. Ide o atmosféru prijatia. Atmosféra vyjadruje emocionálnu dimenziu vzájomného postoja ľudí. Môže byť príjemná i nepríjemná. Atmosféra v ordinácii môže vyjadrovať skutočný i predstieraný záujem, malý záujem a až temer nezáujem. Jedným z najdôležitejších prianí pacienta je pomoc v hľadaní toho, čo je príčinou jeho ťažkostí.

Autor, skúsený diabetológ a pedagóg, v priebehu svojej dlhoročnej praxe si zaznamenával jednotlivé otázky pacientov. Konečným cieľom však nie je otázka, ale odpoveď. Keď sa pacient dozvie, čo mu je, považuje lekára za dobrého odborníka. Keď dostal nejasnú odpoveď, nie je spokojný.

V tejto novej publikácii, ktorá je síce malá formátom, ale s veľkým užitočným obsahom, sú zrozumiteľnou rečou zodpovedané mnohé otázky chorých s cukrovkou. Niektoré odpovede sú len naznačené, iné idú viac do hĺbky, ale v každom prípade zachytávajú najmodernejšie trendy v diabetológii.

Vďaka sponzorom túto malú knižku diabetológovia budú môcť darovať aj odporúčať svojím pacientom, aby si v pokoji mohli sami nájsť odpovede na svoje otázky. Kniha je však určená nielen pacientom s cukrovkou, ale aj ich rodinným príslušníkom, priateľom a známym, a všetkým, ktorým nie je ľahostajná problematika života s cukrovkou.

Doručené do redakcie | Received 13. 4. 2022

MUDr. Vladimír Uličiansky 

vladouli@centrum.sk


Štítky
Diabetologie Obezitologie

Článek vyšel v časopise

Diabetes a obezita

Číslo 43

2022 Číslo 43

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se